PROMOCJE649 zł
949

1070 zł
1328

5380 zł
6800

1400 zł
1570

1000 zł
1250

1540 zł
2030

1150 zł
1560

59 zł
89

1100 zł
1500

2070 zł
2300

4900 zł
5499

1620 zł
1800

4900 zł
5870

599 zł
815

995 zł
1099
Wyszukiwarka


Promocja: 1400 zł
(Zamiast: 1570 zł)Promocja: 649 zł
(Zamiast: 949 zł)Promocja: 599 zł
(Zamiast: 815 zł)Cena: 1050


Promocja: 2070 zł
(Zamiast: 2300 zł)Cena: 435


Promocja: 1070 zł
(Zamiast: 1328 zł)Możemy Ci w czymś pomóc? Szukasz konkretnej lampy? Napisz do nas. Znadziemy ją dla Ciebie.

PROMOCJE

Nowe produkty
- Duży żyrandol z mosiądzu ozdobiony kryształami
- Kryształowy żyrandol do sali balowej
- Ośmioramienny żyrandol kryształowy do salonu
- Sześcioramienny żyrandol kryształowy - diament
- Czteroramienny żyrandol kryształowy Original Classics
- Pięcioramienny żyrandol kryształowy Original Classics

Wszystkie nowości

Regulamin

Dane do wpłat:
P.P.H.U. Ares-Export Krzysztof Szustakowski
ul. Przemyska 41D/14
80-180 Gdańsk
ING Bank Śląski
Numer konta: 89 1050 1764 1000 0090 6672 0955

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.zyrandole-krysztalowe.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę przezwww 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
2. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
3. Informacja telefoniczna lub przekazana drogą elektroniczną (e-mail) udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest rozumiana jako umowa kupna/sprzedaży i wiąże obie strony transakcji.
4. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Gwarancja, reklamacja i zwrot towaru

1. Towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją dystrybutora, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
2. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres naszego biura, starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami, z załączoną adnotacją o przyczynie reklamacji.
3. W okresie 10 dni od otrzymania towaru zamówionego w naszym sklepie internetowym klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Należy przy tym złożyć oświadczenie na piśmie, a nieuszkodzony, kompletny i nieużywany towar odesłać w oryginalnym pudełku wraz z dowodem zakupu. Koszty przesyłki ponosi w tym przypadku klient. Pieniądze są zwracane w ciągu 7 dni roboczych od momentu, gdy przesyłka ze zwracanym przez klienta towarem do nas dotrze.
4. Jeżeli po otrzymaniu zamówionego towaru klient znajdzie w nim uszkodzenia nie powstałe podczas transportu (wady techniczne), powinien po uprzednim kontakcie odesłać go na adres naszego biura. Koszty przesyłki reklamowanego towaru zwracamy natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o przyczynie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci klientowi równowartość ceny zakupu produktu.

Formy płatności

Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.zyrandole-krysztalowe.pl klient może wybrać następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy, płatność kartą kredytową oraz płatność za pobraniem.

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Informacje, opisy i prawa autorskie

1. Wszelkie informacje i opisy towarów, katalogi oraz inne materiały informacyjne lub reklamowe zawarte na stronie www.zyrandole-krysztalowe.pl są wyłączną właśnością P.P.H.U. Ares Export i jako takie nie moga być wykorzystywane bez zgody firmy.
2. Zdjęcia produktów należy traktować jako poglądowe. Mogą one w niektórych wypadkach różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.
3. Wszelkie informacje i opisy zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: P.P.H.U Ares-Export Krzysztof Szustakowski, ul. Przemyska 41D/14, 80-180 Gdańsk
2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Polityka cookies

Ciasteczka (z ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub na smartphonie. Służą one najczęściej do zapamietywania wybranych przez Ciebie ustawień na stronie, odwiedzonych podstron, dodanych produktów do koszyka itp.
W naszym sklepie pliki cookies służą do celów statystycznych (pomagają nam badać dzienną ilość odwiedzin, popularność wyszukiwarek, zainteresowanie klientów produktami itp.) oraz usprawniają dokonywanie zakupów w sklepie poprzez zapamietywanie produktów dodanych do koszyka.
W plikach cookies NIE SĄ przychowywane dane osobowe klienta podane w formularzu zamówienia, ani też inne wrażliwe informacje.
W każdej chwili można zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie zapisywała ona na dysku plików cookies. Po takiej zmianie nasz sklep będzie nadal funkcjonował poprawnie. Nie będzie jednak możliwości dokonania zakupów poprzez koszyk zakupowy. W tej sytuacji prosimy o zamówienie emailowe lub telefoniczne.